Bra och tydlig skyltning underlättar både för butikspersonal och kunder.

Hur kan den fysiska butiken attrahera dagens kunder? 
Blogginlägg på retailing research. 

Tegos Sara Lundqvist och Karl Johnsinius har fått förmånen att vara gästbloggare på Retailing Research. Vi ville ta tillfället i akt att resonera kring den fysiska butikens fortsatta betydelse och den medvetenhet som kommer att krävas av handlarna i framtiden.

Läs hela inlägget här. 

RETAILING RESEARCH – SIIR:s handelsblogg

Bloggen om handelsforskning drivs av Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR). SIIR finns vid Högskolan i Borås och i bloggen presenteras aktuell forskning, problem och möjligheter som handeln står inför. Syftet är att du som läsare ska få inspiration och idéer för utveckling och innovation. Målgruppen är alla som är intresserade av handelsfältet, antingen som anställd, ägare eller handelsforskare.

Blogginläggen kommer från forskare och inbjudna gäster som väljs ut p.g.a sin särskilda kompetens.

Vill du höra våra tankar kring den fysiska butiken?

Kontakta oss!

Share This