Helene Persson

Företagskultur och medveten utveckling av Tego som arbetsplats står högt på Helenes agenda. Och hennes värderingar präglar såväl det strategiska som det operativa arbetet.

Helene ansvarar för ekonomiavdelningen och har en lång anställning på Tego bakom sig.

Detta har gett henne både stor insikt men även förmågan att hantera frågor och situationer av varierande art både effektivt och professionellt.

HELENE PERSSON 
CFO
+46 (0)418 45 58 09

FLER MEDARBETARE

Share This