Helene Persson

Helene Persson

Företagskultur och medveten utveckling av Tego som arbetsplats står högt på Helenes agenda. Och hennes värderingar präglar såväl det strategiska som det operativa arbetet. Helene ansvarar för ekonomiavdelningen och har...
Sofie MacLeod

Sofie MacLeod

Sofie tycker om att bygga relationer och möter vardagen med ett leende. Sofie värdesätter att alla gör sitt bästa, att var och ens kunskap kommer till sin rätta och att alla medarbetare får möjlighet till utveckling. På...