Helene Persson

Helene Persson

Företagskultur och medveten utveckling av Tego som arbetsplats står högt på Helenes agenda. Och hennes värderingar präglar såväl det strategiska som det operativa arbetet. Helene ansvarar för ekonomiavdelningen och har...