Johan Albertsson

Johan Albertsson

Hos Johan ligger saker sällan stilla – han drivs av mottot Allt är möjligt. Detta märks inte minst i hur han ständigt ligger i framkant och genererar framdrift. Parallellt med rollen som VD ansvarar Johan för att driva försäljningen. Hans engagemang för såväl...
Helene Persson

Helene Persson

Företagskultur och medveten utveckling av Tego som arbetsplats står högt på Helenes agenda. Och hennes värderingar präglar såväl det strategiska som det operativa arbetet. Helene ansvarar för ekonomi- och personalavdelningen och har en lång anställning på Tego bakom...
Sara Lundqvist

Sara Lundqvist

Att det vi kommunicerar ska ha värde för mottagaren är ledord i Saras vardag. Detta innebär i praktiken arbete med avstamp i vårt centrala budskap Tego gör butiker bättre. Vid rätt tidpunkt och i rätt forum. Sara har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med...
Karl Johnsinius

Karl Johnsinius

Det som Karl inte kan om butikslösningar, belysning och ljudteknik är inte värt att kunna. Karl brinner för att lösa utmaningar. Utmaningar för kunden, för kollegor eller i strategiska vägval för Tegos framtid i arbetet med ledningsgruppen. Karl är civilingenjör inom...