Sara Lundqvist

Sara Lundqvist

Att det vi kommunicerar ska ha värde för mottagaren är ledord i Saras vardag. Detta innebär i praktiken arbete med avstamp i vårt centrala budskap Tego gör butiker bättre. Vid rätt tidpunkt och i rätt forum. Sara har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med...