Felsökning Roundline

Radiatorn fungerar inte

 • Kontrollera att det finns ström fram.
  Lyser den gröna lysdioden då finns det ström.
 • Lyser inte den gröna lysdioden, kontrollera att inga säkringar ha gått.
 • Lyser den gröna lysdioden, men radiatorn blir inte varm, eller radiatorn värmer konstant tyder på att kretskortet är sönder. Reklamera varan.

 

Radiatorn värmer ojämnt

 • Stäng av radiatorn och starta den på nytt.
 • Lyser en röd lampa då är dygnsprogrammet aktiverad.
 • Om inte denna funktion önskas, avaktivera den genom att hålla inne programknappen i minst 3 sek. Dioden kommer nu vid värmning att lysa grönt.
  Diodschema
  Grönt ljus – Inget program är aktivt, dioden lyser då elementet värmer.
  Rött ljus – Program är aktivt och en sänkning är just nu aktiverad, dioden lyser då elementet värmer.
  Orange ljus – Program är aktivt men ingen sänkning, dioden lyser då elementet värmer.

 

Rumstermostaten fungerar inte, kommunicerar inte med radiatorer.

 • Kontrollera rumstermostaten genom att trycka på dem två nedersta knapparna samtidigt och hålla dem intryckta i 3 sekunder.
 • Alla radiatorer som lyssnar rumstermostaten kommer då lysdioden på RF-pluggen att tändas under nedräkningen från 30 sekunder som visas i displayen.
 • Radiatorer som inte lyser, är frånkopplade från rumstermostaten. Dessa måste paras ihop på nytt. Se bruksanvisning.

 

Den gröna dioden på RF-pluggen på radiatorn blinkar.

 • Det betyder att den inte har kontakt med Rumstermostaten.
 • Radiatorn fortsätter att arbeta enligt den senaste ordern den fick innan kommunikationen bröts. Orsaken är troligen att batterierna i Rumstermostaten är slut, eller att radiatorn är utanför Rumstermostatens räckvidd.
 • Byt batterier och prova att koppla ihop Rumstermostaten och RF-pluggen på nytt. Se bruksanvisning.

 

Mer info om ROUNDLINE på FAQ/Manualer.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!