Konceptutveckling inom retailindustrin

Våra kunder har en vision och vår uppgift är att på bästa sätt realisera den visionen. Vi möter våra kunders behov genom att erbjuda kundanpassade, designade och kostnadseffektiva lösningar. Våran konstruktionsavdelning har stor erfarenhet av konceptutveckling och utmanas av att lösa våra kunders utmaningar på kreativa vis.

KONSULTATION

Förfrågan

Specifikation med kund

Erfarenhetsutbyte arbetssätt, känsla och funktion

Rådgivning – praktiskt och estetiskt

Presentation förslag 

KONCEPTFRAMTAGNING

Kravspecifikation

Idéhantering

Framtagning av koncept i samarbete med kund

Konstruktion

Utveckling av skräddarsydda lösningar

Produktion

PRODUKTUTVECKLING

Kravspecifikation

Idéhantering

Konstruktion

Prototyp

Provning

Produktion

VILL DU VETA MER?

Om oss, våra produkter eller har du bara en fråga? Kontakta oss!