LED-armatur med slimmad design för butik och dagligvaruhandel.

Arbetar du med bas- och accentfärger i din butik?

Har du tänkt på att färg har stor betydelse för att något ska fånga din uppmärksamhet – just den där bråkdelen av en sekund innan du vänder bort huvudet? Duktiga handlare jobbar mycket medvetet med färg i sin butik för att exponera och säljstyra. Färgen är också en viktig del av butikens profil.

Medvetenheten om färg och hur de påverkar oss har ökat. Framförallt i de miljöer som skapar intäkter genom att generera besökare. Konferenscenter och hotell är bra exempel. medvetet arbetar med gästernas välbefinnande och vill skapa önskan om att stanna kvar och återvända.

BAS OCH ACCENT
För att göra det enkelt kan man säga att det finns två kategorier av färger i butiksinredning: Basfärg och accentfärg.

 

Basfärgen utgör vanligtvis 80 procent av butikens inredning och dess uppgift är att skapa en atmosfär. Accentfärgen tar upp de resterande 20 procent. Som bas fungerar bäst neutrala kulörer medan man som accentfärg kan våga sig på djärvare val.

Det du som detaljhandlare behöver fokusera på är två saker: känner din kund sig bekväm i butiken och får färgerna varorna att synas i all sin glans? Fundera även på om färgerna passar utrymmet, dina varor och sist men inte minst ditt varumärkes identitet.

Om du är osäker – slå gärna oss på Tego en pling.
Med över 25-års erfarenhet av arbete i butik kan vi hjälpa dig vidare.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!