Hållbarhetstrenden speglas i detaljhandeln

Trenderna i detaljhandeln påverkas av trenderna i omvärlden. Och att miljö och hållbarhet står högt upp på världens agenda kan väl ingen vid detta laget ha missat. Här lyfter vi två tydliga trender som kopplar butiksinredning till hållbarhet.

NEDSKALNING
Idag vill många skala ner på materiella saker och istället fokusera på upplevelser och meningsfull fritid. Men detaljhandelns fokus är ju konsumtion – hur går detta ihop?

Jo, när människor idag ställer fler och högre krav på hur de använder sin TID och skalar ner så förväntar sig kunden att de färre hela shoppingupplevelserna ska vara positiva och bjuda på intryck. Tiden då vi handlade bara för att lösa ett problem eller tydligt behov är förbi. Väl genomtänkta miljöer som skiljer sig från mängden efterfrågas i allt högre grad.

Tidigare hade inredningen i butikerna en tydlig uppgift, men idag läggs mer och mer tid på skapandet av vackra och kreativa miljöer. Estetik framför funktion.

NATURMATERIAL I ALLMÄNHET OCH TRÄ I SYNNERHET
Vitt har länge varit den dominerande färgen i butiksmiljöer. Men i takt med att miljömedvetenheten ökar så tar både naturmaterialen såsom sten, hampa, terrakotta och trä och de dovare färgerna större plats på scenen.

Det mest populära materialet av de naturliga är trä. Och variationen är stor – alltifrån ädelträ till billigare sorter som furu, plywood kombineras på nya, oväntade sätt. I modebutikerna används ofta de mörkare träslagen som förknippas med exklusivitet. Och i mataffärerna är träinslagen vanligt förekommande på fruktavdelningarna. Här ser vi ofta enklare träslag såsom furu och björk troligtvis för att leda tankarna till gamla fruktlådor i trä. Men vi ser att gränserna för hur träet används suddas ut.

Naturmaterialen används också för att poängtera såväl ekologiska produkter som lokalproducerade. Med andra ord de produkterna som just nu är i ropet.

TILL SIST
Slutligen vill vi konstatera att hållbarhetstrenden är här för att stanna och att vi även fortsättningsvis nyfiket kommer att följa hur detta kommer influerar detaljhandeln.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!