LOOK BOOK – ALLMÄNYTOR

LOOK BOOK – ALLMÄNYTOR

Idag är konkurrensen mellan köpcentrumen hög och det ställer krav på dem att stå ut , särskilja sig och tydligt bygga ett varumärke. Att miljön överensstämmer med upplevelsen och känslan kunderna ska få är centralt. Tego arbetar med dekorativa paneltak och medvetet...