Roundline Slavradiator

Roundline Slavradiator

Roundline Slavradiator Radiator utan termostat Den här modellen saknar termostat och används tillsammans med trådanslutna centrala styrsystem. Ej att förväxla med Roundline Reco som har termostat i radiatorn och som styrs trådlöst via en rumstermostat....
Tego Roundline Eco

Tego Roundline Eco

Tego Roundline Eco Bästa komfort och ekonomi Elektroniktermostaten ger en temperaturstabilitet på ±0,1°C oberoende av förändringar av yttertemperaturen. Vid tillskottsvärme stänger radiatorn av helt innan temperaturen hinner stiga 0,5°C i rummet. ”Stand-by effekt” 0,3...