Projektering

I projektering fasen har Tego en mycket kompetent projektavdelning som arbetar med utformning, planering och styrning av våra projekt. Vår projektavdelning säkerställer projektleverans och montage i rätt tid oavsett plats, storlek och komplexitet.

PROJEKTERING

Framtagning av CAD-ritning 

Specifikation och anpassning av lokal

Hänsyn till lokalens förutsättningar

Ljussättning – projektering

Ljud – projektering

Elsystem – projektering 

PROJEKTLEDNING

Tidplan

Förutsättningar

Samverkan

Produktion

Byggmöten

Leverans

Genomförande

Montage

Uppföljning

MONTAGE

Planering

Byggmöte 

Helhetsansvar för genomförande

Ljussättning

Slutbesiktning

VILL DU VETA MER?

Om oss, våra produkter eller har du bara en fråga? Kontakta oss!