LED-armatur med slimmad design för butik och dagligvaruhandel.

Vår historia – från tunnplåtsslagare till konceptutvecklare.

Tegos insikt om tak som grunden i en flexibel inredning kommer från industrin.

En av Tegos kunder hade svårt att förändra sin produktion i takt med behov, expansion och förändringar. Eftersom ledningarna fanns i golvet fick betongen bilas upp när maskinerna skulle flyttas och lampor dras om.

Lösningen fanns ovan.

Tillsammans med Tego utvecklades en enkel taklösning där ledningar med mera placerades i taket. Detta gav möjlighet att flexibelt ändra maskinernas och belysningens placering i takt med förändringar.

Genombrottet för Tegos tak och möjligheten att förenkla och förbättra för fler öppnades.

IKEA såg taken, fascinerades av både funktionen och det estetiska uttrycket och i arbetet ökade Tegos förståelse för takets kommersiella kraft och möjlighet att enkelt förändra, förstärka och förbättra köpupplevelser.

Idag har Tego levererat över 10 000 projekt. Framförallt till kunder inom detaljhandeln.  Numera har vi fullt fokus på att förmedla den kunskapen vi samlat på oss till våra kunder för att de ska göra rätt val utifrån sina behov och förutsättningar.

Vi som jobbar på Tego bär på en stark övertygelse om att den fysiska butiken fortsatt kommer att vara viktig. Men för att stå ut i konkurrensen krävs medveten eftertanke och förmågan att bjuda kunden på upplevelser och föränderliga miljöer.