Våra värderingar

Tegos värderingar är öppenhet, engagemang och ansvar. Värderingar som vi gemensamt tagit fram och som vi medvetet arbetar med i vår vardag.

Vid sidan av vår kunskap och våra produkter är våra värderingar vår framgång. De skapar en arbetsplats som är trivsam och som ger möjlighet till utveckling. Våra värderingar vägleder oss i vardagen och ger våra kunder och marknaden trygghet. Våra värderingar knyter samman alla våra medarbetare.

  • ENGAGEMANG – att vi är aktivt delaktiga och stolta över det dagliga arbetet.
  • ANSVAR – att ta hand om sina uppgifter / åtaganden. Att stå för det man gör och ta konsekvenserna av sitt handlande.
  • ÖPPENHET – att vi har ett ärligt & öppet klimat, kan skilja mellan personligt och privat och som tillåter alla att känna sig trygga.

ENGAGEMANG
Att uppmuntra och berömma
Att söka information
Att lyssna, delta, ifrågasätta
Att vara hjälpsam och nyfiken
Att ta egna initiativ

ANSVAR
Att våga sticka ut hakan
Att fullfölja överenskommelser i tid
Att hjälpa / stötta kollegor som behöver hjälp
Att stå för sina misstag
Att be om hjälp
Att det är en arbetsplats & vi uppför oss proffsigt
Att signalera när man inte kan ta sitt ansvar
Att fokusera på sitt eget
Att producera rätt och leverera i rätt tid

ÖPPENHET
Att ha en glad & positiv attityd
Att se kollegor (människor) i ögonen
Att dela med sig
Att vara delaktig i diskussioner
Att vara rak
Att vara nyfiken
Att lyssna, ge och ta plats