Vi är specialister

Att samla alla discipliner och konstruktion på plats i Landskrona ger oss konkurrensfördelar för såväl produktionsplanering, kommunikation och leveransprecision. Under Tegos tak finns:

• Säljare med kunskap om butiker som är kundens kontaktyta initialt

• Designers och konstruktörer som skapar lösningar utifrån behov och förutsättningar

• Konceptutvecklare som skräddarsyr lösningar och design för att skapa unika miljöer och upplevelser

• Produktion på plats i Landskrona sedan 27 år

• Projektledningen arbetar och agerar nära kunden

• Montage sker genom ett nätverk av duktiga samarbetspartners över hela världen

• Logistiker säkerställer snabb leverans i rätt tid oavsett plats

• Belysningsservice förbättrar och anpassar ljussättningen i butik

• Utbildning av butikspersonalen säkerställer att butiken håller hög nivå över tid

LÄS MER OM VÅR KOMPETENS