Med mer än 25 års erfarenhet
från arbete i butik.

Vi förstår detaljhandelns förutsättningar och behov.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi mot gemensamma mål som gör butiker bättre.

Sedan starten 1986 har vi levererat över 10 000 projekt.

Vi är stolta över våra kunder.

Vi har under åren agerat partner till detaljhandlare över hela världen. Några av dem ser du här.

Tak för butiker, dagligvaruhandel och retail.

TAK

Flexibla tak ger funktionella
och levande miljöer.

Belysning och armaturer för butiker, affärer, och retail.

BELYSNING

Ljus skapar stämning och riktar uppmärksamheten rätt.

Ljudsystem för köpcentrum, dagligvaruhandel och nytänkande butiker.

LJUD

Musik och ljud förstärker
upplevelsen och skapar känslor.

Kunskap och lärdomar för dig som driver butik eller jobbar inom retail.

KUNSKAP

Rätt verktyg ger rätt effekt.
Vår kunskap är din.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Tack!