Flexibla elsystem med märkbar effekt.

Våra flexibla elsystem ger dig möjlighet att enkelt förändra uttrycket i butiken. De är kostnadseffektiva och flexibla och underlättar arbetet både under installation och i vardagen.

Att montera komplett tak och elsystem för belysning samtidigt är effektivt. Tego ansvarar för monteringen fram till överlämning till behörig elektriker.

Snabbkopplingssystem är användbart för butiker och dagligvaruhandel, då det ökar flexibilitet och underlättar montage.

Snabbkopplingssystem

Snabbkopplingssystem för strömförsörjning har flera fördelar jämfört med traditionell elinstallation.

Belysningsstyrning, här med DMX, kan användas för att skapa effekt och upplevelser i butiksmiljö.

Belysningsstyrning

Anpassa och reglera belysningen efter dina behov och olika situationer med hjälp av styrsystem.

Strömskenor likt dessa från Stucchi är kompatibla med belysningsstyrning via DALI, användbart för justering och programmering av belysning.

A.A.G. Stucchi Strömskena

Strömskenan ger dig möjlighet att enkelt flytta din belysning och har ett estetiskt tilltalande utseende. 

Tak för butiker, dagligvaruhandel och retail.

TAK

Flexibla tak ger funktionella
och levande miljöer.

Belysning och armaturer för butiker, affärer, och retail.

BELYSNING

Ljus skapar stämning och riktar uppmärksamheten rätt.

Ljudsystem för köpcentrum, dagligvaruhandel och nytänkande butiker.

LJUD

Musik och ljud förstärker
upplevelsen och skapar känslor.

Kunskap och lärdomar för dig som driver butik eller jobbar inom retail.

KUNSKAP

Rätt verktyg ger rätt effekt.
Vår kunskap är din.