Snabbkopplingssystem till butik

Snabbkopplingssystem för strömförsörjning har flera fördelar jämfört med traditionell elinstallation i undertak. Montaget tar mindre tid, elförsörjningen blir mer flexibel och belysningen kan enklare placeras och förändras. Vi har möjlighet att skräddarsy lösningar för din butik och konfigurera systemets komponenter så att de på bästa sätt passar dina behov.

Fördelar med snabbkopplingssystem; sparar upp till 70% monteringstid, kostnadsbesparingar upp till 30%, prefabricerat plug-insystem, stor flexibilitet vid förändring efter kundens behov, systemet möter relevanta nationella standarder för elinstallationer, miljöfördelarna avseende skalning av kablage och systemet kan anslutas och brytas under last.

Tego erbjuder till exempel 4-vägs EU uttag med fasväxling som kopplas samman med snabbkopplings 3-fas system. På detta sätt får du en helt jämn fördelning av faserna och vart tredje uttag blir fas 1, 2 eller 3.

 
3-pin EU (male-female)
5-pin (male-female)
3-pin (male-female)
5-pin block to 5-pin
5-pin block to 3-pin
3-pin block

VILL DU VETA MER?

Om oss, våra produkter eller har du bara en fråga? Kontakta oss!