Tillbehören – hjälper till och underlättar 

Våra tillbehör är hjälpmedel för både kunder och anställda i butiken. Underlättar för att förändra miljön vid utbyte av sortiment, olika skyltningar vid olika säsonger, placera ut skyltning och vägleda kunden. Tydlig skyltning och medveten varuvisning vägleder kunden och skapar trygghet.

VILL DU VETA MER?

Om oss, våra produkter eller har du bara en fråga? Kontakta oss!