VI ÄR DRIVKRAFTEN

VI INNOVERAR

VI SKAPAR SMARTA LÖSNINGAR

VI SKAPAR MERVÄRDE

"We Create exceptional spaces that are worth a special journey"

Vision

"With innovative people and smart solutions we are a driving force in the evolution of physical enviorments, for the good of the many"

Mission

ENGAGEMANG

ANSVAR

ÖPPENHET

MÅL

Vi ska vara kundernas självklara val

FOKUS

Marknadsnärvaro

Produktportfolio

Yttre effektivitet

Kundvärde

24

Uppnå budget och aktivitetsnivå

Bibehållen kundsammansättning

Ökad försäljning mot befintlig kundstock

Marknadsföringsstrategi (kampanj LED)

Identifiera och produktifiera paketera fler av våra bef. system

-Kartläggning vad skapar värde för våra kunder

24

-Planera och strukturera av kundnöjdhet uppföljning.

-Minska eller helt eliminera fel leveranser till kund

-Kund Leveranssäkerhet/bekräftade order höjs till 95%
-Leverantörs Leveranssäkerhet bekräftade höjs till 95%

-Säkerställa rätt prisbild på strategiska produkter & kunder

MÅL

Vi ska vara ett självklart val som arbetsgivare

FOKUS

Utveckling

Kultur

Ledarskap

24

Fortsättning tillväxt landskrona & interna utbildningar. Utvärdering av utbildningar. Alla interna viktiga ska vara dokumenterade och tillgängliga.

Vi ska agera utifrån Tego’s värderingar och policys. LEV circle of life och the equation.

-Vi ska agera utifrån Tego’s ledarpolicy

Lev och andas ”circle of life” och ”the equation”

MÅL

Kvalité ska genomsyra allt vi gör

FOKUS

Effektfulla processer

Levande Ledningssystem

Ständigt förbättrande

Kundnöjdhet

24

Arbeta utifrån bestämda processer, arbetssätt, följ upp och evaluera.

Alla ledare måste ge tiden för att få på plats processer vi bestämmer.

100% kartlagd huvudprocess

Värdeflödesanalys, Kundorderändringar och offert till order

Evaluering och förbättring process reklamation & regelverk.

Kvalitetsäkring offert till leverans

Få på plats förbättrat process Nollfakturor & krediteringar, samt attesträtt.

MÅL

Vi ska jobba aktivt med hålbarhet och miljöfrågor

FOKUS

Råmaterialanvändning

Transporter

Energi

24

Kartläggning av plåtspill och lägg upp reducering % plåtspill

Optimering av leveranser, Minska delleveranser, färre transporter per order in/ut.

Sänka vårt totala förbrukning med 5% / år (justerat för skift)/ Optimering av resurser (fokus måleriet)

%

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

%

RÖRELSERESULTAT

Ökning av försäljningsomsättning med över 15% per räkenskapsår, mot nya och befintliga kunder.

Rörelseresultatet ska vara över 15% per räkneskapsår.

TACK OCH KORV!