VI SKA VARA ETT SJÄLVKLART VAL SOM ARBETSGIVARE

MÅL

Vi ska vara ett självklart val som arbetsgivare

FOKUS

Utveckling

Kultur

Ledarskap

24

Fortsättning tillväxt landskrona & interna utbildningar. Utvärdering av utbildningar. Alla interna viktiga ska vara dokumenterade och tillgängliga.

Vi ska agera utifrån Tego’s värderingar och policys. LEV circle of life och the equation.

-Vi ska agera utifrån Tego’s ledarpolicy

Lev och andas ”circle of life” och ”the equation”

25

Halvera ”tiden”(1 år till 6 mån) för nyanställda att börja bidra. Kompetens inventerin

Lev och andas ”circle of life” och ”the equation”

26

Vi ska jobbar för att vara med i finansierade utbildningar kontinuerligt.

Lev och andas ”circle of life” och ”the equation”

’23 – 26

Från grundämne till raketfärd – uppåt, framåt!