FINNANSIELLA MÅL

%

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

%

RÖRELSERESULTAT

Ökning av försöljningsomsättning med över 15% per räkneskapsår. Tillväxten ska uppnås genom organisk försäljningstillväxt mot nya och befintliga kunder.

Rörelseresultatet ska vara över 15% per räkneskapsår.

’23 – 26

Från grundämne till raketfärd – uppåt, framåt!