VI ÄR KUNDERNAS SJÄLVKLARA VAL

MÅL

Vi ska vara kundernas självklara val

FOKUS

Marknadsnärvaro

Produktportfolio

Yttre effektivitet

Kundvärde

24

Uppnå budget och aktivitetsnivå

Bibehållen kundsammansättning

Ökad försäljning mot befintlig kundstock

Marknadsföringsstrategi (kampanj LED)

Identifiera och produktifiera paketera fler av våra bef. system

-Kartläggning vad skapar värde för våra kunder •Minska eller helt eliminera fel leveranser till kund
-Kund Leveranssäkerhet/bekräftade order höjs till 95%
-Leverantörs Leveranssäkerhet bekräftade höjs till 95%
-Säkerställa rätt prisbild på strategiska produkter & kunder
-Planera och strukturera av kundnöjdhet uppföljning.

25

-Få på plats säljstrategi, vilka är våra kunder, våra marknader, kategorisering ABC
-Marknadsföringsstrategi

-80% av vår omsättning ska komma från 20% av våra artiklar. -Förstärkt produktportfolio med rätt leverantörer

-Veta vilka är nödvändiga aktiviteter externt som inte fungerar optimalt.
-Veta vilka aktiviteter som kan öka värde som vi kan förbättra?

26

5 Nya stora kunder i norden. 3 nya stora i Europa. (definition 5milj. per kund/år)

80% av vår tid ska läggas på innovation och kundunika projekt

Överträffa våra kunders outalade förväntningar.

’23 – 26

Från grundämne till raketfärd – uppåt, framåt!