KVALITÈ SKA GENOMSYRA ALLT VI GÖR

MÅL

Kvalité ska genomsyra allt vi gör

FOKUS

Effektfulla processer

Levande Ledningssystem

Ständigt förbättrande

Kundnöjdhet

24

Arbeta utifrån bestämda processer, arbetssätt, följ upp och evaluera.

Alla ledare måste ge tiden för att få på plats processer vi bestämmer.

100% kartlagd huvudprocess

Värdeflödesanalys, Kundorderändringar och offert till order

Evaluering och förbättring process reklamation & regelverk.

Kvalitetsäkring offert till leverans

Få på plats förbättrat process Nollfakturor & krediteringar, samt attesträtt.

25

Alla ska hitta, vad/vem/hur gör vi!

Enketer

26

Automatisera flöden och processer i våra olika IT-system

95% kundnöjdhet

’23 – 26

Från grundämne till raketfärd – uppåt, framåt!