VI SKA AKTIVT JOBBA FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

MÅL

Vi ska jobba aktivt med hålbarhet och miljöfrågor

FOKUS

Råmaterialanvändning

Transporter

Energi

24

Kartläggning av plåtspill och lägg upp reducering % plåtspill

Optimering av leveranser, Minska delleveranser, färre transporter per order in/ut.

Sänka vårt totala förbrukning med 5% / år (justerat för skift)/ Optimering av resurser (fokus måleriet)

25

Färdig designmanual med ett av fem perspektiv utifrån kommer våra barn vara stolta imogon över det vi gör idag.

Halverade bomtransporter 

Investera i egengenerering av energi. Solcellsinvestering yta ”A”.

26

Ha en uppsatt process och affärsmodell för att ta tillbaka och refurbish.

Miljökompensera, aktivt boka miljövänligare alternativ

1:1 generering / förbrukning.

’23 – 26

Från grundämne till raketfärd – uppåt, framåt!