LASERAD ASK

LUGN ATMOSFÄR

Taket i Värmdö ger intryck av att vara i laserad ask, men i själva verket är det ett laminerat paneltak som smyckar området. Att lyfta in naturliga material ligger i tiden och skapar samtidigt en trivsam miljö. Paneltaket är laminerad aluminium, men ger intrycket av att vara laserad ask. Taket har en svag lutning. Estetisk effekt och ännu ett sätt att skapa lugn. Att taket är sänkt i relation till övrigt tak i butiken gör att kunderna sänker tempot. Den laserade asken är ett återkommande inslag i butiksmiljön. Här i caféet.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!