TJÄNSTER

TEGO HJÄLPER ER NÅ ERA MÅL

Tego erbjuder ett antal olika tjänster utöver våra produkter. Som specialister på köpupplevelser och butikskoncept hjälper vi dig att nå dina mål. Med erfarenhet från fler än 10 000 projekt och mer än 30 års erfarenhet av detaljhandeln är vi din självklara partner från idé till installation. Under Tegos tak samlar vi specialister som kan hjälpa dig under alla faser av ditt projekt, från projektering till montering.

TJÄNSTER

KONCEPTUTVECKLING

Våra kunder har en vision och vår uppgift är att på bästa sätt realisera den visionen. Vi möter våra kunders behov genom att erbjuda kundanpassade, designade och kostnadseffektiva lösningar. Våran konstruktionsavdelning har stor erfarenhet av konceptutveckling och utmanas av att lösa våra kunders utmaningar på kreativa vis.

KONSULTATION
 • Förfrågan
 • Specifikation med kund.
 • Erfarenhetsutbyte arbetssätt, känsla och funktion.
 • Rådgivning – praktiskt och estetiskt
 • Presentation förslag.
KONCEPTFRAMTAGNING
 • Kravspecifikation
 • Idéhantering
 • Framtagning av koncept i samarbete med kund.
 • Konstruktion
 • Utveckling av skräddarsydda lösningar.
 • Produktion
PRODUKTUTVECKLING
 • Kravspecifikation
 • Idéhantering
 • Konstruktion
 • Prototyp
 • Provning
 • Produktion

TJÄNSTER

LJUSPLANERING

Tego hjälper er med ljusplanering. Genom att möblera med ljus framhävs olika rum, produkter och spännande kontraster. Vi har all kompetens som behövs för att ständigt förbättra ljusbilden i butik och erbjuder ett flertal tjänster för att belysningen ska fungera på bästa sätt. Vi kan hjälpa dig att förbättra ljusbilden oavsett om du står inför en ombyggnation eller om det var längesen du aktivt arbetade med ljuset.

DESIGN
 • Design 
 • Framtagning 
 • Specifikation av armaturer och ljuskällor
 • Ljuslayout
 • Utbildning – Arbetssätt
LJUSBERÄKNINGAR
 • NIVÅ 1
  Säkerställande av ljusnivå
 • NIVÅ 2
  Komplett ljussättning
  3D-modellering
 • Ljusmätning LUX/CRI/Färgtemperatur 
 • *alla ljusberäkningar utförs i simuleringsprogrammet DIAlux

TJÄNSTER

PROJEKTERING/MONTAGE

I projektering fasen har Tego en mycket kompetent projektavdelning som arbetar med utformning, planering och styrning av våra projekt. Vår projektavdelning säkerställer projektleverans och montage i rätt tid oavsett plats, storlek och komplexitet.

PROJEKTERING
 • Framtagning av CAD-ritning.
 • Specifikation och anpassning av lokal.
 • Hänsyn till lokalens förutsättningar.
 • Ljussättning – projektering.
 • Ljud – projektering.
 • Elsystem – projektering.
PROJEKTLEDNING
 • Tidplan
 • Förutsättningar
 • Samverkan
 • Produktion
 • Byggmöten
 • Leverans
 • Genomförande
 • Montage
 • Uppföljning
MONTAGE
 • Planering
 • Byggmöte 
 • Helhetsansvar för genomförande
 • Ljussättning
 • Slutbesiktning

TJÄNSTER

BELYSNINGSSERVICE

Tego erbjuder en service där vi kontrollerar,rengör, byter ut era ljuskällor och mycket mer. Våra serviceplaner är anpassade till era behov och önskemål. 

BELYSNINGSSERVIE
 • Ljussättning av butik
 • Kontroll av ljuskällor
 • Byten av ljuskällor
 • Rengöring 
 • Inventering av ljusanläggning
 • Anpassad serviceplan 
 • Utbildning 

TJÄNSTER

KUNSKAP

Vi vill dela med oss av våran kunskap, för vi är säkra på att verktygen måste användas på rätt sätt för att skapa effekt. Här hittar du våra senaste insikter, nyheter, referenser och produktlanseringar, och sist men inte minst våra erfarenheter från mer än 30 års arbete med butiksmiljöer.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!