Vi är specialister och vår kunskap är din.

Med erfarenhet från fler än 10 000 projekt och mer än 25 års
erfarenhet av detaljhandeln är vi din självklara partner från idé till installation.

Under Tegos tak samlar vi specialister som kan hjälpa dig
under alla faser av ditt projekt. Från projektering till montering.

Genom att möblera med ljus framhävs olika rum, produkter och spännande kontraster.

Vi har all kompetens som behövs för att ständigt förbättra ljusbilden i butik.

Våra kunder har en vision och vår uppgift är att på bästa sätt realisera visionen.

Tego erbjuder kundanpassade, designade och kostnadseffektiva lösningar.

I kulisserna på Tego finns en kompetent projektavdelning som arbetar med utformning, planering och styrning.

Vår projektavdelning säkerställer projektmontage oavsett storlek, plats och komplexitet.

BELYSNING

Genom att möblera med ljus framhävs olika rum, produkter och spännande kontraster. Vi har all kompetens som behövs för att ständigt förbättra ljusbilden i butik och erbjuder ett flertal tjänster för att belysningen ska fungera på bästa sätt.

Vi kan hjälpa dig att förbättra ljusbilden oavsett om du står inför en ombyggnation eller om det var längesen du aktivt arbetade med ljuset.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

14 + 14 =

DESIGN

Design 

Framtagning 

Specifikation av armaturer och ljuskällor

Ljuslayout

Utbildning – Arbetssätt 

LJUSBERÄKNINGAR*

NIVÅ 1
Säkerställande av ljusnivå

NIVÅ 2
Komplett ljussättning
3D-modellering

Ljusmätning LUX/CRI/Färgtemperatur 

*alla ljusberäkningar utförs i simuleringsprogrammet DIAlux

BELYSNINGSSERVICE 

Ljussättning av butik  

Kontroll av ljuskällor

Byten av ljuskällor

Rengöring 

Inventering av ljusanläggning

Anpassad serviceplan 

Utbildning 

Våra kunder har en vision och vår uppgift är att på bästa sätt realisera visionen. Vi möter våra kunders behov genom att erbjuda kundanpassade, designade och kostnadseffektiva lösningar.

Vår konstruktionsavdelning har stor erfarenhet av detaljhandeln och utmanas av att lösa våra kunders utmaningar på kreativa vis.

Kontakta vår Mechanical Manager Karl Johnsinius så hjälper han dig framåt! 

KONSULTATION

Förfrågan

Specifikation med kund

Erfarenhetsutbyte arbetssätt, känsla och funktion

Rådgivning – praktiskt och estetiskt

Presentation förslag 

KONCEPTFRAMTAGNING

Kravspecifikation

Idéhantering

Framtagning av koncept i samarbete med kund

Konstruktion

Utveckling av skräddarsydda lösningar

Produktion

PRODUKTUTVECKLING

Kravspecifikation

Idéhantering

Konstruktion

Prototyp

Provning

Produktion

PROJEKTERING

I kulisserna på Tego finns en kompetent projektavdelning som arbetar med utformning, planering och styrning av våra projekt. 

Vår projektavdelning säkerställer projektleverans och montage i rätt tid oavsett plats, storlek och komplexitet.

Jörgen Andersson kan svara på alla dina frågor när du valt Tego som samarbetspartner. 

PROJEKTERING

Framtagning av CAD-ritning 

Specifikation och anpassning av lokal

Hänsyn till lokalens förutsättningar

Ljussättning – projektering

Ljud – projektering

Elsystem – projektering 

PROJEKTLEDNING

Tidplan

Förutsättningar

Samverkan

Produktion

Byggmöten

Leverans

Genomförande

Montage

Uppföljning

MONTAGE

Planering

Byggmöte 

Helhetsansvar för genomförande

Ljussättning

Slutbesiktning

Tak för butiker, dagligvaruhandel och retail.

TAK

Flexibla tak ger funktionella
och levande miljöer.

Belysning och armaturer för butiker, affärer, och retail.

BELYSNING

Ljus skapar stämning och riktar uppmärksamheten rätt.

Ljudsystem för köpcentrum, dagligvaruhandel och nytänkande butiker.

LJUD

Musik och ljud förstärker
upplevelsen och skapar känslor.

Kunskap och lärdomar för dig som driver butik eller jobbar inom retail.

KUNSKAP

Rätt verktyg ger rätt effekt.
Vår kunskap är din.