LED-panel för butik och dagligvaruhandel.

LOOK BOOK – ALLMÄNYTOR

Idag är konkurrensen mellan köpcentrumen hög och det ställer krav på dem att stå ut , särskilja sig och tydligt bygga ett varumärke. Att miljön överensstämmer med upplevelsen och känslan kunderna ska få är centralt.

Tego arbetar med dekorativa paneltak och medvetet utformad belysning för att allmänytorna ska bli både funktionella och en fröjd för ögat.