Felsökning Belysning

Vid all felsökning är det viktigt att i ett inledande skedde kopplar ur armaturen/spotlight före kontroll. 

Armaturen/Spotlight lyser inte

 • Har armaturen/spotlight någon fysisk skada på sladd och produkt?
 • Är armaturen/spotlight installerad och ansluten i enlighet med montageanvisningen?
 • Kontrollera att armaturen är inkopplad/spotlight får spänning.
 • Kontrollera att armatur/spotlight ligger på rätt fas L1 L2 L3.
 • Testa om armaturen/spotlight fungerar i ett annat uttag/block/strömskena.
 • Kontrollera att det finns spänning på kablaget/strömskenan.
 • Är säkringar/jordfelsbrytaren påslagen?

 

Har du ett snabbkopplingssystem eller styrning installerad? Kontrollera;

 • Att rätt fas är valt på kablaget, kontrollera kopplingarna.
 • Att kontakten är korrekt isatt i snabbkopplingsblock.
 • Har man ström till alla armaturer, men inget lyser, kontrollera med fastighetsskötare om det finns någon styrning installerad.
 • Kontrollera alltid före inkoppling att armaturerna är avsedda för det installerade ljusstyrningssystem.

 

 Säkring eller Jordfelsbrytare löser ut när belysningen tänds?

 • Kontrollera antal armaturer per säkring, se produktblad för maxantal.
 • Om jordfelsbrytare löser ut, då kan det föreligga jordningsfel eller kortslutning i någon armatur.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!