Felsökning Belysning

Vid all felsökning är det viktigt att i ett inledande skedde kopplar ur armaturen/spotlight före kontroll.

 

Vid skadad eller trasig armatur

LED-modulen
Ljuskällan i denna armatur ska endast ersättas av tillverkaren, tillverkarens serviceagent eller en motsvarande kvalificerad person.

Anslutningskabel
Om anslutningskabeln eller sladden på denna armatur är skadad, får armaturen INTE anslutas. Kabeln skall bytas av tillverkaren, tillverkarens serviceagent eller certifierad elektriker för att produkten skall vara säker.

 

Armaturen/Spotlight lyser inte

 • Har armaturen/spotlight någon fysisk skada på sladd och produkt?
 • Är armaturen/spotlight installerad och ansluten i enlighet med montageanvisningen?
 • Kontrollera att armaturen/spotlight är inkopplad och får rätt spänning.
 • Kontrollera att armatur/spotlight ligger på rätt fas L1 L2 L3.
 • Testa om armaturen/spotlight fungerar i ett annat uttag/block/strömskena.
 • Kontrollera att det finns spänning på kablaget/strömskenan.
 • Är säkringar/jordfelsbrytaren påslagen?

Är det flera armaturer/spotlight som inte lyser

 • Kontrollera placeringen i lokalen?
 • Är de utspridda eller kopplade i samma slinga?

Har du ett snabbkopplingssystem eller styrning installerad? Kontrollera;

 • Att rätt fas är valt på kablaget, kontrollera kopplingarna.
 • Att kontakten är korrekt isatt i snabbkopplingsblock.
 • Har man ström till alla armaturer, men inget lyser, kontrollera med fastighetsskötare om det finns någon styrning installerad.
 • Kontrollera alltid före inkoppling att armaturerna är avsedda för det installerade ljusstyrningssystem.

 

Säkring eller Jordfelsbrytare löser ut när belysningen tänds?

 • Kontrollera antal armaturer per säkring, se produktblad för maxantal.
 • Om jordfelsbrytare löser ut, då kan det föreligga jordningsfel eller kortslutning i någon armatur.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!