Exponeringstak

Att fånga kundernas uppmärksamhet och rikta deras blickar mot rätt erbjudande och produkter är en ständigt återkommande utmaning i detaljhandeln. Att placera ett exponeringstak över en yta är en enkel lösning. Exponeringstaket fungerar som en understrykningspenna – det drar intresset till utvalda produkter eller tillfälliga erbjudande.

EXPONERINGSTAK

EXPONERINGSTAK

DIREKT BLICKFÅNG

På Elon i Landskrona monterade vi ett extraordinärt exponeringstak. Den röda färgen passar extra bra till den pågående julkampanjen, ramar in produkterna och får kunderna att stanna upp. Exponeringstakets uttryck kan enkelt förändras. Valen av ifyllnadsmaterial, färg och form på ram är nästintill oändliga. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Taket kan bära lättare skyltar och dekoration vilket adderar ytterligare avgränsning och inte minst vägledning för kunden. Ifyllnadsmaterialet på Elons exponeringstak är Sträckmetall. men det finns många varianter som kan användas för att förändra uttrycket. Exponeringstaket till Elon lackerades klarrött. En färg som såklart fungerar extra bra på julen, men som i Elons fall även matchar en fondvägg längre in i butiken. 

RELATERADE PRODUKTER

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!