Ljuset skapar stämning
åt produkterna.

Ljuset är ett effektivt verktyg för att förhöja shoppingupplevelsen.

Vår energieffektiva belysning styr kunden i butiken, skapar stämning och förstärker ditt erbjudande.

Vi utvecklar löpande ny belysning och kan med vår egna produktion och tillverkning möta de flesta av dina önskemål.

Tak för butiker, dagligvaruhandel och retail.

TAK

Flexibla tak ger funktionella
och levande miljöer.

Belysning och armaturer för butiker, affärer, och retail.

BELYSNING

Ljus skapar stämning och riktar uppmärksamheten rätt.

Ljudsystem för köpcentrum, dagligvaruhandel och nytänkande butiker.

LJUD

Musik och ljud förstärker
upplevelsen och skapar känslor.

Kunskap och lärdomar för dig som driver butik eller jobbar inom retail.

KUNSKAP

Rätt verktyg ger rätt effekt.
Vår kunskap är din.

VILL DU VETA MER?

Om oss, våra produkter eller har du bara en fråga? Kontakta oss!