Bra och tydlig skyltning underlättar både för butikspersonal och kunder.

Bli kompis med kunden

En god tumregel är att det som är bra för kunden är i förlängningen en bra affär för dig som detaljhandlare. För att bli kompis med kunden måste  handlaren visa att han brinner för att erbjuda det kunden vill ha och behöver. Det handlar om att riva ner gamla invanda attityder.

Undvik att tala om butiken som vi och  kunderna som dem.  Börja istället betrakta butiken och kunderna som tillsammans. Då blir det naturligt att övergå från att informera kunden till att lära tillsammans med kunden om vad kunden behöver och vill ha. Genom att lära dig mer om vilka dina  kunder är och vad de behöver kan du erbjuda bättre lösningar som svarar mot deras behov. Starta den goda spiralen:

– Kunden berättar vad hon vill ha för produkter, erbjudanden och tjänster.

– Butiken får mer kunskap och ändrar på sikt sitt erbjudande så att det bättre motsvarar behov och förväntningar.

– Resultatet kommer som ett brev på posten: fler besök, större inköp varje gång, fler återbesök, m m.

– Båda parter tjänar på affären.

– Du blir kundens förstahandsval.

– Kunden berättar ännu mer om vad hon vill ha för produkter, erbjudanden och tjänster, etc.

De flesta detaljhandlare vill belöna sina bästa kunder. De flesta gör det med extra bra priser på vissa erbjudanden. Du har säkert någon gång lockats att bli medlem i en förmånsklubb med specialerbjudanden. Tanken är att kunden ska känna sig speciell och fortsätta handla i butiken. Väldigt få handlare tar steget ut och gör gemensam sak med kunden i butiken! Att bli kompis med kunden är inte bara temat för detta inlägg – det är ett arbetssätt som allt fler detaljhandlare anammat för att komma närmare sina kunder.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!