Bra och tydlig skyltning underlättar både för butikspersonal och kunder.

Trendspaning -en lek med skuggor och kontraster

De flesta detaljhandlare är noga med att ljussätta sina erbjudanden så att de står ut och syns. Att ha en diffus, jämn och tekniskt korrekt ljusbild utan förändring och överraskningar blir mer och mer ovanligt inom detaljhandeln. Och jakten på det som vi tidigare ansågs vara det perfekta ljuset har avtagit.

Idag ser vi att många detaljhandlare i högre grad vågar leka med ljus och skugga.

Ljus och skugga i medveten kombination skapar spännande miljöer. Skuggan hjälper oss att uppfatta djup och strukturer. Medan ljuset drar till sig våra blickar.

Genom att välja hur ljuset riktas kan skuggorna skapa spännande effekt och förändring.

I praktiken innebär leken med skuggor, ljus och kontraster att kundens rörelsemönster ändras och framförallt att blicken dras till platser de platser som du vill att hen lägger fokus på.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!