Bra och tydlig skyltning underlättar både för butikspersonal och kunder.

Content i butik?

Som detaljhandlare idag är det viktigaste av allt att känna sin kund. Utifrån det kan miljön utformas och produkterna placeras.  Innehållet i butiken måste vara anpassat för publiken. Kortfattat kan man säga att det är en strategisk målgruppsanpassning med fokus på hur du vill uppfattas.

Det finns redan en utvecklad metodik för detta som flitigt används inom marknadsföringen – Content Marketing.
Metoden tar till fullo avstamp i vad kunden efterfrågar, och passar ytterst bra även i den fysiska butiken.
Testa grunderna i din butik utifrån 4 grundläggande principer.

  • INTRESSANT – fångar det målgruppens intresse?
  • VÄRDEFULLT – ger det värdefull kunskap eller upplevelse?
  • RELEVANT – är produkterna, butiken och hur det ser ut av betydelse?
  • AUTENTISKT – ligger uttrycket i linje med butikens varumärke?

Första steget är att se över butiken som helhet med hjälp av dessa punkter.
Men knepen kan även användas på detaljnivå som för varupresentation och skyltning. Hur du kan tänka då återkommer vi till.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!