Bra och tydlig skyltning underlättar både för butikspersonal och kunder.

Grunden i en lyckad kundvägledning är information

Om kunden känner sig vilsen i butiksmiljön går alla dina mål förlorade. Dessvärre kan kundvägledning delas in i två delar – för mycket eller för lite.

Många skyltar verkar placeras utifrån en slump trots att det finns studier kring hur kunderna rör sig och vart de vänder blickarna. Trots att det idag finns bra analysverktyg för att se kundernas rörelsemönster i butiken.

Grunden i en lyckad kundvägledning är information. När kunden får relevant information så känner hen sig lugn och avspänd. Lugna kunder känner sig mer tillrätta, tar in fler intryck och ser sig mer omkring. Detta innebär i förlängningen att de handlar mer.

Skyltar ska inte kännas tvingande utan snarare motiverande. Ge möjlighet att hitta snabbt och ge kunden möjligheten att välja själv.

Skyltar som hjälper butikspersonalen att bli bättre är en tydlig trend. Om varor saknas så sätt upp en skylt ”Saknar du varan? Säg till oss i personalen!”. Då slutar du att bara tala om hur bra du är och blir bättre.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!