Skånsk landsbygd i närheten av Landskrona, Tegos hem.

Egen produktion – en konkurrensfördel

I en tid då många av våra konkurrenter flyttar sin produktion till låglöneländer har vi på Tego medvetet valt att behålla produktionen i Landskrona. Trots konjunktursvängningar har vi alltid sett stora fördelar med att producera i Sverige.

Genom att ha hela kedjan på en och samma plats – från produktutveckling till färdig lösning – skapar vi värde både för kunderna och medarbetarna.

I och med produktion nära administration kan vi löpande jobba med förbättringar av kvalitén och snabbt anpassa oss till kundernas önskemål. Det skapar en unik leveransprecision vilket är en fördel i en bransch som kräver korta ledtider.

För personalen blir fördelen en stor kännedom och omsorg om slutprodukten. De som jobbar här lever nära visionen – att Tego gör butiker bättre. Egen produktion ger oss även kontroll över personalens arbetsförhållande.

Sist men inte minst ger det oss möjlighet att samla smarta inspel från alla delar av organisationen och det nära samarbetet bidrar till ständig utveckling och förbättring.

Idag ser vi flera exempel på företag som insett fördelarna med att flytta hem sin produktion till Sverige. Vi på Tego är stolta över att vi redan vid start insåg fördelarna med egen produktion.

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!