Bra och tydlig skyltning underlättar både för butikspersonal och kunder.

Bra butiksbelysning ökar försäljningen

Bra butiksbelysning ökar resultatet trummar vi på Tego ut med jämna mellanrum, men är det verkligen sant? Kan belysningen göra så stor skillnad? Jo, vi har faktiskt gjort en studie i ämnet som pekar på att belysningen ökar försäljningen.

Belysningstestet utfördes hos en av våra kunder i livsmedelsbranschen och vi undersökte hur försäljningen såg ut under två månader med befintlig belysning. Sedan skickade vi in våra medarbetare för att medvetet belysa utvalda produkter. Efter det jämförde vi resultaten av försäljningen under perioderna.

Produkterna placerades inte på ny plats eller på nytt sätt. Och den nya exponeringen avsåg bara ett varumärke i en produktgrupp. Inga förändringar gjordes på konkurrerande produkter.

Det enda som ändrades i redovisningen var belysningen. Vi adderade en eller i vissa fall två spotlights och resultatet blev häpnadsväckande – försäljningen ökade med mellan 15-30%. Bara med bättre belysning.

RESULTAT AV BELYSNINGSTESTET

  • Försäljningen av vitamindryck med gavelexponering ökade med 15%
  • Försäljningen av mjukost med placering i hyllstråk ökade med 16%
  • Försäljningen av ekologiska matprodukter med placering i hyllstråk ökade med 17%
  • Försäljningen av marmelad med placering I hyllstråk ökade med 25%
  • Försäljningen av diskborstar med placering i stört i huvudstråk ökade med 30%

KONTAKT

VILL DU VETA MER? SKICKA OSS ETT MEDDELANDE!