FAQ och Manualer

Här kan du hitta information, produktblad, manualer och bestämmelser som gör vardagen med din Roundline enklare.

FAQ - Svar på de vanligaste frågorna
1. Hur återställer man överhettningsskyddet?

Överhettningsskyddet återställer sig automatiskt.

2. Hur lång livslängd är det på batterierna i rumstermostaten?

 

Ca 2 år.

3. Hur många radiatorer kan man koppla till en rumstermostat?

Man kan koppla hur många radiatorer man vill. Väggtermostatens räckvidd är ca 10m. Tjocka väggar och stängda dörrar kan förkorta räckvidden.

4. Hur vet jag att radiatorn lyssnar på rumstermostaten?

Genom att trycka på rumstermostatens två nedersta knappar samtidigt. På alla radiatorer som lyssnar till rumstermostaten kommer då lysdioden på Rf-pluggen att tändas under nedräkningen från 30sek som visas i displayen.

5. Är det samma mått på den nya radiatorn som på den gamla?

Ja, det är samma mått på den nya radiatorn, även konsolen på väggen har samma mått.

6. Har Mastern också batteri?

Nej, det medföljer en nätadaptersladd som man ansluter i kontakten på Masterns kretskort.

7. Vad är den lägsta temperaturen på radiatorn?

Den lägsta temperaturen är 5-9°C.

8. Hur kontrollerar man vilket dygnsprogram som är aktivt?

Stäng av radiatorn på strömbrytaren och sätt på den igen. Dioden blinkar lika många gånger som motsvarar det program som är inställt.

9. Kräver varje radiator en Rf-plugg (radiosändare) som man vill ha kopplat till sin rumstermostat eller Master?

 Ja, det krävs en Rf-plugg i varje radiator man vill koppla till den trådlösa styrningen.

10. Har takhöjden betydelse när jag väljer radiatorer?

Ja, våra rekommendationer är baserad på normal takhöjd 2,4m. Om takhöjden är högre, rekommenderar vi att gå upp en storlek i watt.

11. Vad händer när man har haft ett strömavbrott?

Radiatorn återgår till den sist valda temperaturen på radiatorn.

12. Garanti?

Vi har två års garanti på våra radiatorer och tillbehör.

13. Har det någon betydelse om jag väljer en radiator på 230V eller 400V?

Det är viktigt att välja rätt volt på radiatorn för att den ska fungera korrekt. Garantin gäller inte om man valt fel.

14. Veco-/dygnsprogram Eco/Våtrum?

Fem förprogrammerade program

  • Dygnsprogram, från den tidpunkt knappen trycks in sänks temperaturen med 3 grader i 6 timmar. Detta upprepas var 24e timme.
  • Dygnsprogram, från den tidpunkt knappen trycks in sänks temperaturen med 3 grader i 8 timmar. Detta upprepas var 24d timme.
  • Veckoprogram, från den tidpunkt knappen trycks in sänks temperaturen med 3 grader i 6 timmar dag 1-5. Dag 6-7 sker ingen sänkning. 
  • Veckoprogram, från den tidpunkt knappen trycks in sänks temperaturen med 3 grader i 8 timmar dag 1-5. Dag 6-7 sker ingen sänkning.
  • Veckoprogram, från tidpunkten knappen trycks in sänks temperaturen med 3 grader i 6 timmar dag 1-5. Dag 6-7 sänks temperaturen med 3 grader i 8 timmar.

SORTIMENTSÖVERSIKT

SORTIMENTSÖVERSIKT
Det finns en Roundline för varje behov.

Skriv ut eller ladda ner SORTIMENTSÖVERSIKT

PRODUKTBLAD

ROUNDLINE ECO

Den här radiatorn väljer du till ditt permanentboende eller om du vill styra dina radiatorer trådlöst.

Skriv ut eller ladda ner PRODUKTBLAD 

ROUNDLINE ECO VÅTRUM
Vår lilla och effektiva våtrumsradiator.

Skriv ut eller ladda ner PRODUKTBLAD 

ROUNDLINE FRISTÅENDE
Roundline med benstativ fungerar utmärkt som extra värmekälla i mindre utrymmen.

Skriv ut eller ladda ner PRODUKTBLAD 

ROUNDLINE SLAVRADIATOR 
Modellen saknar termostat och används tillsammans med trådanslutna centrala styrsystem.

Skriv ut eller ladda ner PRODUKTBLAD 

GUIDER OCH BESTÄMMELSER

DIMENSIONERINGSGUIDE 
Så här väljer du radiatorer i förhållande till utetemperatur och rumsstorlek .

Skriv ut eller ladda ner DIMENSIONERINGSGUIDE 

INKOPPLING 
Installation ska göras av fackman/installatör. Inkoppling med stickproppsanslutning kan du göra själv.

Skriv ut eller ladda ner INKOPPLING

INSTALLATIONSBESTÄMMELSER 
Våra radiatorer har olika säkerhetsklasser och temperaturer vilket lämpar sig för olika utrymmen och placering.

Skriv ut eller ladda ner INSTALLATIONSBESTÄMMELSER 

MONTERINGSANVISNINGAR

MONTERINGSANVISNING
Vår monteringsanvisning underlättar för dig.

Skriv ut eller ladda ner MONTERINGSANVISNING

MONTERINGSANVISNING TÄCKLIST 
Vår monteringsanvisning underlättar för dig.

Skriv ut eller ladda ner MONTERINGSANVISNING TÄCKLIST 

MONTERINGSANVISNING BENSTATIV 
Vår monteringsanvisning underlättar för dig.

Skriv ut eller ladda ner MONTERINGSANVISNING BENSTATIV 

UPPSÄTTNING OCH MÅTT 

Skriv ut eller ladda ner UPPSÄTTNING OCH MÅTT 

INFORMATION OCH ARGUMENT

JÄMN VÄRME ÄR KOMFORTVÄRME

Skriv ut eller ladda ner INFORMATION 

ROUNDLINE RECO ARGUMENTLISTA

Skriv ut eller ladda ner ARGUMENTLISTA 

LÄS MER OM TEKNIKEN BAKOM RADIATORERNA

KOMPLETTERA ROUNDLINE MED SMARTA TILLBEHÖR

VILL DU VETA MER?

Om oss, våra produkter eller har du bara en fråga? Kontakta oss!